Търгове и конкурси провеждани от Община Балчик

дата на публикуване

вид на конкурса
населено място
краен срок
19.04.2010 г. конкурс за тротоарно право за сезон'2010 по алея "Дамба" и алея "Двореца" гр.Балчик 10.05.2010 г.
19.04.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост - паркинги и паркоместа гр. Балчик 12.05.2010 г.
7.04.2010 г.
търг с тайно наддаване за продажба земеделски земи
общински поземлен фонд
27.04.2010 г.
16.03.2010 г.
публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти
с. Стражица,
с. Соколово
08.04.2010 г.
публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти
в.з. Сборно място
гр. Балчик
08.04.2010 г.
25.02.2010 г.
неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на 27 броя неурегулирани поземлени имоти
“Двете чешми”
гр. Балчик
08.04.2010 г.
22.02.2010 г.
публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот
с. Бобовец
17.03.2010 г.
16.02.2010 г.
публично оповестен неприсъствен конкурс за продажба на общински имот
гр. Балчик
05.03.2010 г.
09.02.2010 г.
публичен търг с тайно наддаване за продажба на 3 общински имота
в.з. Сборно място, гр. Балчик
01.03.2010 г.
02.02.2010 г.
публично оповестен неприсъствен конкурс за продажба на общински имот
гр. Балчик
20.01.2010 г.
публично оповестен неприсъствен конкурс за продажба на общински имот
гр. Балчик
-
публично оповестен конкурс за продажба на общински имот гр. Балчик за изграждане на паркинг за товарни автомобили
гр. Балчик
-
публично оповестен конкурс за продажба на общински имот гр. Балчик за изграждане на паркинг за товарни автомобили
гр. Балчик
-
12.01.2010 г.
публичен търг с явно наддаване
вилна зона
гр. Балчик
-
5.01.2010 г.
търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти
Балчик, Рогачево, Момчил, Сборно място...
изтекъл
4.01.2010 г.
търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти
с. Сенокос
изтекъл