брой
2023
 
брой
2023
 
брой
2023
1
05.01-11.01.2023 г.
18
04.05-10.05.2023 г.
35
14.09-20.09.2023 г.
2
12.01-18.01.2023 г.
19
11.05-17.05.2023 г.
36
21.09-27.09.2023 г.
3
19.01-25.01.2023 г.
20
18.05-24.05.2023 г.
37
28.09-04.10.2023 г.
4
26.01-01.02.2023 г.
21
25.05-31.05.2023 г.
38
05.10-11.10.2023 г.
5
02.02-08.02.2023 г.
22
01.06-07.06.2023 г.
39
12.10-18.10.2023 г.
6
09.02-15.02.2023 г.
23
08.06-14.06.2023 г.
40
19.10-25.10.2023 г.
7
16.02-22.02.2023 г.
24
15.06-21.06.2023 г.
41
26.10-01.11.2023 г.
8
23.02-01.03.2023 г.
25
22.06-28.06.2023 г.
42
02.11-08.11.2023 г.
9
02.03-08.03.2023 г.
26
29.06-05.07.2023 г.
43
09.11-15.09.2023 г.
10
09.03-15.03.2023 г.
27
06.07-12.07.2023 г.
44
16.11-22.11.2023 г.
11
16.03-22.03.2023 г.
28
13.07-19.07.2023 г.
45
23.11-29.11.2023 г.
12
23.03-29.03.2023 г.
29
20-07-26.07.2023 г.
46
30.11-06.12.2023 г.
13
30.03-05.04.2023 г.
30
27.07-02.08.2023 г.
47
07.12-13.12.2023 г.
14
06.04-12.04.2023 г.
31
03.08-23.08.2023 г.
48
14.12-20.12.2023 г.
15
13.04-19.04.2023 г.
32
24.08-30.08.2023 г. 49 21.12-10.01.2024 г.
16
20.04-26.04.2023 г.
33
31.08-06.09.2023 г.    
17
27.04-03.05.2023 г.
34
07.09-13.09.2023 г.    

Може да разглеждате вестник "Балчик" в две версии: HTML5 и Adobe Flash !

От 2021 г. Adobe прекратява поддръжката за приставката Flash Player.
Съдържанието с Flash, включително аудио и видео,
вече няма да се възпроизвежда автоматино в последните версии
на вашият браузър (Chrome, MS Edge, Firefox и др.)
освен ако изрично не разрешите това!

Препоръчваме Ви, да премахнете Adobe Flash Player!