МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
( Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна )
( Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна )

дата
решения и уведомления
21.05.2010
Екологична оценка - с. Рогачево
20.05.2010
Уведомление за инвестиционно намерение - с. Рогачево
Уведомление за инвестиционно намерение - с. Рогачево
Уведомление за инвестиционно намерение -"Див Уинд" ЕООД
20.04.2010
Уведомление за инвестиционно намерение - гр. Балчик
РИОСВ - Варна решение ВА 43-ПР/2010 ОВОС - път с.Сеникос
8.04.2010
МОСВ - решение за продължение на водоползване - к.к. Албена
7.04.2010
МОСВ - решение за водоползване - с. Рогачево
18.03.2010
МОСВ - решение за водоползване - с. Гурково
МОСВ - решение за водоползване - "Папас - олио"
17.03.2010
МОСВ - решение за водоползване- с. Кранево
Уведомление за инвестиционно намерение - с. Дъбрава
12.03.2010
РИОСВ - Варна решение ВА 25-ПР/2010 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 26-ПР/2010 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 34-ПР/2010 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 35-ПР/2010 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 36-ПР/2010 ОВОС
11.03.2010
МОСВ - решение за водоползване
23.02.2010
РИОСВ - инвестиционно предложение вятърен генератор с. Сенокос
РИОСВ - Варна решение ВА 10-ПР/2010 ОВОС
16.02.2010
РИОСВ - Варна решение ВА 22-ПР/2010 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 9-ПР/2010 ОВОС
09.02.2010
РИОСВ - инвестиционно предложение електро-централи гр. Балчик
05.02.2010
РИОСВ - Варна решение ВА 5-ПР/2010 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 6-ПР/2010 ОВОС
02.02.2010
МОСВ - инвестиционно предложение вятърен генератор с. Сенокос
МОСВ - инвестиционно предложение път до вятърен генератор с. Сенокос
22.01.2010
РИОСВ - инвестиционно предложение вятърен генератор
15.01.2010
MОСВ - процедура за изграждане на мидена ферма с. Кранево
14.01.2010
РИОСВ - инвестиционно предложение вятърни генератори с. Пряспа
12.01.2010
MОСВ - процедура за водоползване с. Гурково
MОСВ - процедура за водоползване с. Рогачево
4.12.2009
РИОСВ - Варна решение ВА 355-ПР/2009 ОВОС
4.12.2009
РИОСВ - Варна решение ВА 353-ПР/2009 ОВОС
4.12.2009
РИОСВ - Варна решение ВА 349-ПР/2009 ОВОС
24.11.2009
МОСВ - Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна: Решение № 530 / 13.11.2009 г. и Разрешително № 2112 009 / 13.11.2009 г. за водовземане от р. Батова, с. Оброчище
24.11.2009
РИОСВ - Варна: Уведомление: Ветроенергиен парк - с.Безводица, с.Дропла, с.Преспа, с.Сенокос - изх. 26-00-5033/12.11.2009 г.
23.11.2009
РИОСВ - Варна решение ВА 332-ПР/2009 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 333-ПР/2009 ОВОС
РИОСВ - Варна решение ВА 336-ПР/2009 ОВОС
20.10.2009
РИОСВ - Варна уведомление: Трансформаторна подстанция - с. Сенокос 30-1067-15/14.10.09 г.
20.10.2009
РИОСВ - Варна уведомление: Вятърен парк - с. Сенокос, с. Безводица, с. Пряспа, с. Дропла 30-1067-16/14.10.2009 г.
28.09.2009
РИОСВ - Варна решение ВА 290-ПР/2009 ОВОС от 16.09.2009 г.
24.09.2009
РИОСВ - Варна решение ВА 282-ПР/2009 ОВОС от 08.09.2009 г.
28.07.2009
РИОСВ - Варна съобщение
23.07.2009
РИОСВ - Варна решение ВА 237-ПР/2009 ОВОС