Протоколи от заседанията на Общински съвет

2010 година
2009 година

П Р О Т О К О Л   № 47 от 17.05.2010 година

П Р О Т О К О Л   № 46 от 30.04.2010 година

Приложения към Решение 548 (Протокол № 46)

П Р О Т О К О Л   № 45 от 31.03.2010 година

П Р О Т О К О Л   № 44 от 26.02.2010 година

П Р О Т О К О Л   № 43 от 29.01.2010 година

П Р О Т О К О Л   № 42 от 21.01.2010 година

 

 

П Р О Т О К О Л   №41 от 21.12.2009 година

П Р О Т О К О Л   №40 от 16.12.2009 година

П Р О Т О К О Л   №39 от 12.11.2009 година

Приложения към Решение 451(Протокол №39)

П Р О Т О К О Л   №38 от 30.10.2009 година

П Р О Т О К О Л   №37 от 09.10.2009 година

П Р О Т О К О Л   №36 от 24.09.2009 година

Приложения към Решение 369 (Протокол №36)

П Р О Т О К О Л   №35 от 22.07.2009 година

П Р О Т О К О Л   №34 от 14.07.2009 година

П Р О Т О К О Л   №33 от 24.05.2009 година

П Р О Т О К О Л   №32 от 18.05.2009 година

П Р О Т О К О Л   №31 от 15.05.2009 година

П Р О Т О К О Л   №30 от 06.04.2009 година

П Р О Т О К О Л   №29 от 31.03.2009 година

П Р О Т О К О Л   №28 от 12.03.2009 година

П Р О Т О К О Л   №27 от 27.02.2009 година

П Р О Т О К О Л   №26 от 22.01.2009 година 

2008 година

П Р О Т О К О Л №16 от 24.06.2008 година

П Р О Т О К О Л №17 от 30.06.2008 година

П Р О Т О К О Л №18 от 31.07.2008 година

П Р О Т О К О Л №19 от 31.07.2008 година

П Р О Т О К О Л №20 от 14.08.2008 година

П Р О Т О К О Л №21 от 24.09.2008 година

П Р О Т О К О Л №22 от 30.10.2008 година

П Р О Т О К О Л №23 от 06.11.2008 година

П Р О Т О К О Л №24 от 13.11.2008 година

П Р О Т О К О Л №25 от 05.12.2008 година

П Р О Т О К О Л №15 от 12.06.2008 година

П Р О Т О К О Л №14 от 24.05.2008 година

П Р О Т О К О Л №13 от 12.05.2008 година

П Р О Т О К О Л №12 от 16.04.2008 година

П Р О Т О К О Л №11 от 16.04.2008 година

П Р О Т О К О Л №10 от 28.03.2008 година

П Р О Т О К О Л № 9 от 11.03.2008 година

П Р О Т О К О Л № 8 от 29.02.2008 година

П Р О Т О К О Л № 7 от 31.01.2008 година

П Р О Т О К О Л № 6 от 15.01.2008 година

П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ БЮДЖЕТ 2008 г.

 

2007 година
2006 година

П Р О Т О К О Л № 54 от 30.01.2007 година

П Р О Т О К О Л № 55 от 28.02.2007 година

П Р О Т О К О Л № 56 от 09.03.2007 година

П Р О Т О К О Л № 57 от 30.03.2007 година

П Р О Т О К О Л № 58 от 27.04.2007 година

П Р О Т О К О Л № 59 от 24.05.2007 година

П Р О Т О К О Л № 60 от 31.05.2007 година

П Р О Т О К О Л № 61 от 29.06.2007 година

П Р О Т О К О Л № 62 от 31.07.2007 година

П Р О Т О К О Л № 63 от 03.09.2007 година

П Р О Т О К О Л № 64 от 20.09.2007 година

П Р О Т О К О Л № 65 от 01.10.2007 година

П Р О Т О К О Л № 1 от 06.11.2007 година

П Р О Т О К О Л № 2 от 14.11.2007 година

П Р О Т О К О Л № 3 от 30.11.2007 година

П Р О Т О К О Л № 4 от 07.12.2007 година

П Р О Т О К О Л № 5 от 21.12.2007 година

 

П Р О Т О К О Л № 37 от 31.01.2006 година

П Р О Т О К О Л № 38 от 28.02.2006 година

П Р О Т О К О Л № 39 от 02.03.2006 година

П Р О Т О К О Л № 41 от 14.04.2006 година

П Р О Т О К О Л № 42 от 24.05.2006 година

П Р О Т О К О Л № 43 от 30.05.2006 година

П Р О Т О К О Л № 44 от 30.06.2006 година

П Р О Т О К О Л № 45 от 28.07.2006 година

П Р О Т О К О Л № 46 от 07.08.2006 година

П Р О Т О К О Л № 47 от 31.08.2006 година

П Р О Т О К О Л № 48 от 28 .09 .2006 година

П Р О Т О К О Л № 49 от 31.10.2006 година

П Р О Т О К О Л № 50 от 16.11.2006 година

П Р О Т О К О Л № 51 от 30.11.2006 година

П Р О Т О К О Л № 52 от 14.12.2006 година

П Р О Т О К О Л № 53 от 21.12.2006 година