Тарифи за реклама           Примерни карета за реклама

 

Цени и условия по време на Местни избори 29.10.2023 г., (цени, договори и отчет)

Цени и условия по време на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г., договори и отчет

Цени и условия по време на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. (договори и отчет)

Цени и условия по време на избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. (договори и отчет)

Цени и условия по време на избори за Народно събрание 11.07.2021 г. (договори) (справка)

Цени и условия по време на избори за Народно събрание 2021 г. (договори) (отчет)

Заповед - цени по време на Местни избори 2019 г. (договори) (отчет)

Заповед - цени по време на избори за Европейски парламент 2019 г.

Заповед - цени по време на Парламентарни избори 2017 г.  (договори) (отчет)

Заповед - цени по време на избори за президент 2016 г.  (договори) (отчет)

Заповед - цени по време на избори за ОбС 2016 г.  (договори) (отчет)

Заповед - цени по време на избори за МИ 2015 (договори)

Заповед - цени по време на избори за НС 2014  (договори)

Заповед - цени по време на избори 2014   (договори)

Заповед - цени по време на избори 2013    (договори)

Заповед - цени по време на референдум   (условия)

Заповед на цени по време на избори 2011